Daar is ‘n leierskapkrisis, maar die toekoms lyk helder

Prof Piet Naudé

Prof Piet Naudé

Kaapstad se sakekern begin gewoonlik eers rondom nege-uur die oggend lewe kry en daarom was dit nogal iets besonders om al Solid Stuff Creative se personeel en mede-werkers om seweuur die oggend op 11 Maart 2015 by die Lord Charles Hotel in Somerset-Wes aan te tref.

Ons het die voorreg gehad om ‘n sake-ontbyt van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in dié bekende konferensiesentrum by te woon.

Ja, tot Bybelgenootskappe het geld nodig om hul sake te bedryf en as dit jou missie is om ‘n bekostigbare Bybel aan ieder en elk in sy eie taal beskikbaar te stel, dan het jy donateurs nodig. Die doel van die byeenkoms was geldinvordering, maar ook om sakeleiers bewus te maak van die genootskap se werk.

Die spreker en sy onderwerp was uit die aard van die saak ook ‘n groot trekpleister: Prof Piet Naudé, die nuwe hoof van die Universiteit van Stellenbosch se Sakebestuurskool, maak al lankal naam as een van ons land se groot denkers. Die vraagstuk wat hy moes hanteer was watter soort leierskap Suid-Afrika vandag nodig het.

Opvallend van sy aanbieding was dat hy nie van die verhoog gebruik gemaak het om in hoogdrawende taal slim mededelings aan ons te maak nie. Nee, hy het baie gou tussen die tafels rondbeweeg waar hy met kwinkslae en persoonlike kontak sy gehoor in die palm van sy hand vasgevang het.

Prof Willie Esterhuyse Naudé het verskeie kere op ‘n roerende wyse hulde gebring aan sy mentor, die Stellenbosse filosoof en fasiliteerder van die magsoorgang van die jare negentig, prof Willie Esterhuyse, wat aan een van die tafels gesit het. Die feit dat laasgenoemde besonder stil by die geleentheid was, is deur my vertolk as waardering vir die erkenning wat hy gekry het.

Dalk wou ook Esterhuyse nie sy teleurstelling te kenne gee oor die prentjie wat Naudé so effektief geskets het van die afdraande pad wat die land die afgelope twintig jaar loop en die gebrekkige leierskap wat vandag op die hoogste vlakke ten toon gestel word nie. Die diepe wantroue wat deesdae tussen die staat en die private sektor bestaan, spreek vanself.

Kaderontplooiing is volgens Naudé die kernoorsaak daarvan. Om behoorlik in ‘n toppos te funksioneer, het ‘n mens kennis en ervaring van ‘n wye verskeidenheid van velde nodig, wat net ontwikkel kan word as jy ‘n lewenslange leerder is.

Geleerdheid is nie alles nie! Naudé het sy eenvoudige boeremens-oupa wat die skool na standard twee moes verlaat, aangehaal: “Al vlieg ‘n voël hoe hoog, hy pik sy kos op die grond” en “maak nie saak hoe hoog ‘n boom is nie, die honde lig hul bene onder teen sy stam.

Jy moet karakter bou, wat volgens Naudé niks anders as die aanleer van goeie gewoontes is nie. Soos in ‘n huwelik, moet daar tussen leiers en die gemeenskappe waarin hulle dien ‘n vertrouensverhouding bestaan. As vertroue verdwyn, kan sake nie floreer nie.

Naudé het daarop gewys dat die demokrasie in Suid-Afrika nog baie jonk is en dat dit in Europa 250 jaar gekos het om die demokrasie te bring tot waar dit vandag staan. Maar ons moet waaksaam wees, want demokrasie kan vernietig word, soos in Zimbabwe.

Ons moet openheid en deursigtigheid omhels! Ons moet ons Grondwet handhaaf en beskerm!

Die laaste ding wat ons moet doen is om ons agter hoë mure terug te trek en rondom ‘n braaivleisvuur vir mekaar te sê die land is in sy peetjie in!

Leiers dryf handel met die toekoms. Soos Martin Luther King Junior moet jy ‘n droom hê en soos Nelson Mandela moet jy die lang pad na vryheid aanpak.

Belê in die toekoms en BID!

Naudé het in sy repliek na vraetyd die versekering gegee dat ons land deur hierdie drif gaan kom. Die krisisbewussyn is nie naastenby wat dit in die jare tagtig was nie (toe sy mentor op die toneel gekom het), daar is nie sterk fundamentalisme in die land teenwoordig nie en daar is groter begrip vir ons land se diversiteit as tevore.

Die toekoms is helder want ons het die potensiaal!

Fanie Krige is die media- en skakelkonsultant van Solid Stuff Creative en help ook graag met strategiese bestuursondersteuning. Kontak hom by fanie@solidstuff.co.za.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *